Trädgård i Nynäshamn

STA

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna vill
Inspirera, utbilda och medverka till att trädgårdarna blir vackrare, mer varierade och rika på växter och arter.

Fördjupa sina kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter och ge odlingsråd.

Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.

Öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.

Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.

TA Tidningen TrädgårdsAmatörerna utkommer 4 gånger per år.
Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Nynäshamnskretsen består av ca 70 medlemmar. Vi träffas fr.o.m. januari 2020 på Mejerivägen 2 i Ösmo.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information. På programsidan ser du vilka aktiviteter vi kommer att ha under våren 2020.

Aktiviteter under hösten 2020

😉 Ja, hösten fortsätter som våren avslutades. Med.... ingenting. Nej det är inte helt sant, vi kommer att ha en kretssammankomst hemma hos vår medlem Bengt Larsson den 19 september, kl. 13.30. Då tittar vi på trädgården och umgås utomhus. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna men tänk på Folkhälsomyndigheternas rekommendation och håll avstånd och avhåll er från att komma om ni inte känner er helt krya.

Anmälan till Charlotte på mail: charlotte.ostring@yahoo.se

 

Vi kommer också ha en sammankomst med våra nya medlemmar. Alla som gått med i kretsen under 2020 har fått en inbjudan till en kväll hos vår ordförande Matz i hans trädgård i Stora Vika. Datumet blir den 15 september, kl. 17.00.

 

Vi undersöker också möjligheten att träffas i en något större lokla där man inte ska behöva trängas senare under hösten.