Trädgård i Nynäshamn

STA

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna vill
Inspirera, utbilda och medverka till att trädgårdarna blir vackrare, mer varierade och rika på växter och arter.

Fördjupa sina kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter och ge odlingsråd.

Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.

Öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.

Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.

TA Tidningen TrädgårdsAmatörerna utkommer 4 gånger per år.
Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Nynäshamnskretsen består av ca 70 medlemmar.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information. På programsidan ser du vilka aktiviteter vi kommer att ha under våren 2016.

Regionsaktiviteter

Vinkar Tips på andra aktiviteter

 

Välkommen till Mellansvenska kretsarnas VÄXTMARKNAD

 

Lördagen den 6 augusti 2016 kl 10:30 – 14:00

 

Plats: Mjellerumsgården, Valla Fritidsområde, Linköping

 

Välkomna till Mellansvenska kretsarnas VÄXTMARKNAD. Hit kommer säljare från när och lite mer fjärran, de flesta med perenner i bagaget men några av handelsträdgårdarna/plantskolorna är även kända för att saluföra buskar och träd. (se bifogad lista)

 

Under dagen anordnar kretsen även ett lotteri med växter och trädgårdsböcker. 

 

Mjellerumsgården ligger i Valla fritidsområde som är en del av friluftsmuseet Gamla Linköping. 

 

Marknadsområdet ligger strax intill Mjellerumsgården(bakom vandrarhemmet) och är en kringbyggd gammal gårdsplan med äldre magasinsbyggnader och smedja. Det är samma plats där vi även tidigare år haft växtmarknader.

 

Och kom ihåg. Ta med kontanter, gärna i mindre valörer.

 

Hitta hit:

 

Från E4 tar man avfart Linköping Västra (avfart nr 111) och kör sedan in mot centrum. I Vallarondellen tar man avfart mot Vallagård/Mjellerumsgården.

 

 

 

Väl mött

 

Styrelsen genom

 

Gunnel Sondelius

 

 

 

Försäljare samt deras ev hemsida:

 

 

 

Anne-Maj Clarmo                               Perenner

 

www.vackratradgardar.se

 

Karin Frisell                           Perenner

 

www.perennerpabakgarde.se

 

Sven Erik Grenestam                         Perenner

 

Jogestorpsträdgård                             Perenner, klätterväxter, buskar

 

www.jogestorpstradgard.se

 

Allan Karlsson

 

Marita Kindberg

 

Björn Krupke                                    Pioner

 

www.guldsmedsgarden.se

 

Lena Odsvall

 

Rolf Kronberg

 

Stolpensträdgård                             Träd, buskar, magnolior, perenner

 

www.stolpenstradgard.se                         (läs artikeln om Stolpens trädgård  i TA 1/2016)