Trädgård i Nynäshamn

STA

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna vill
Inspirera, utbilda och medverka till att trädgårdarna blir vackrare, mer varierade och rika på växter och arter.

Fördjupa sina kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter och ge odlingsråd.

Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.

Öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.

Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.

TA Tidningen TrädgårdsAmatörerna utkommer 4 gånger per år.
Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Nynäshamnskretsen består av ca 70 medlemmar.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information. På programsidan ser du vilka aktiviteter vi kommer att ha under våren 2016.

Regionsaktiviteter

Vinkar Tips på andra aktiviteter

 • Sörmlandskretsens årliga vinterträff den 25 mars på Åsa folkhögskola kommer att ha 3 olika föredrag om Barr och Ljung, Ormbunkar och växtlatin och varför växter byter namn. 450 kr för icke Sörmlandskretsens medlemmar

 • Nordisk Trädgård på Älvsjömässan
  6 - 9 april – årets tema: Frodigt och Roligt

 • 3 maj onsdag kl.18.30 STA medlemskväll på Löta Trädgårdscentrum. 20 % rabatt på ord. pris på vedartade växter och perenner, mot uppvisat giltigt medlemskort. 
 • Zetas trädgård har 20 % rabatt för STA-medlemmar den 13 maj. Ta med ert medlemskort. Gäller enbart växter. 
 • Stockholmskretsens vårmarknad på Bergianska – den 21 maj 
 • Lördag den 13 maj 10.00 – 14.00 Växtmarknad i Rademachersmedjorna i Eskilstuna.
   
 • Söndag den 21 maj kl. 11.00 -13.30 Växtmarknad på Torekällberget i Södertälje 
 • Riksmöte i Kalmar 9-11 juni. Detaljer kommer i TA 1:17 (Trädgårdsamatören), alternativt på STA:s hemsida, enligt ovan.

STA dagen 6 juni

Den 6 juni firar STA sin egen dag runt om i Sverige. De olika kretsarna ordnar olika aktiviteter som att hålla öppna trädgårdar eller växtmarknader. Vissa krresar har sina aktiviteter på någon av dagarna runt den 6:e. 

I Nynäshamnskretsen hsr vi vslt stt hålla vår växtmarknad den 3 juni i Svandammsparken.

Här kommer en länk till en karta som STA har upprättat så att man lätt kan hitta de olika aktiviteterna

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Woorf3lWf-EfErrCns0uezgsMBc&hl=sv