Trädgård i Nynäshamn

STA

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna vill
Inspirera, utbilda och medverka till att trädgårdarna blir vackrare, mer varierade och rika på växter och arter.

Fördjupa sina kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter och ge odlingsråd.

Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.

Öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.

Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.

TA Tidningen TrädgårdsAmatörerna utkommer 4 gånger per år.
Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Nynäshamnskretsen består av ca 70 medlemmar.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information. På programsidan ser du vilka aktiviteter vi kommer att ha under våren 2016.

Regionsaktiviteter

Vinkar Tips på andra aktiviteter

* Sörmlandskretsens årliga Vinterträff på Åsa Folkhögskola den 19 mars

* Nordisk Trädgård på Älsvjömässan 21-24 april.

* Rabattkväll hos Löta Trädgård för STA-medlemmar den 3 maj

* Zetas Trädgårds rabattdagar för STA-medlemmar den14 maj.

* Växtmarknad på Torekällsberget, Södertälje den 15 maj

* Vårmarknad på Bergianska den 21 maj

* Växtmarknad i Rademachersmedjorna i Eskilstuna den 21 maj 

* Riksmöte i Uddevalla den 17-19 juni