Trädgård i Nynäshamn

STA

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna vill
Inspirera, utbilda och medverka till att trädgårdarna blir vackrare, mer varierade och rika på växter och arter.

Fördjupa sina kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter och ge odlingsråd.

Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.

Öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.

Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.

TA Tidningen TrädgårdsAmatörerna utkommer 4 gånger per år.
Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Nynäshamnskretsen består av ca 70 medlemmar.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information. På programsidan ser du vilka aktiviteter vi kommer att ha under våren 2018.

Regionsaktiviteter

Vinkar Tips på andra aktiviteter

  • Den 4 mars, kl 18.30 på ABF-huset i Eskilstuna håller Göran Greider ett egensinnigt föredrag om hur vi kan avläsa samhället genom trädgården 
  •  Sörmlandskretsens årliga vinterträff den 10 mars med Tomas Lagerström om  spännande småträd och Sten Ridderlöf om Magnolior och andra blommande träd.

  • Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan - 22-25 mars

  • Zetas trädgård brukar ha 20 % rabatt för STA-medlemmar i mitten på maj. Vi återkommer på mail till alla med information om exakt datum. Ta med ert medlemskort. Gäller enbart växter.

  • Den 16 maj, kl 18.30 är det medlemskväll på Löta Trädgårdscentrum med 15% rabatt. Ta med medlemskort.

  • Stockholmskretsens kommer att arrangera en visning av Skansens trädgårdar den 23 maj.

  •  Riksmöte i Stockholm den 15-17 juni. Detaljer kommer i TA 1:17 (Trädgårdsamatören), alternativt på STA:s hemsida, enligt ovan. Men alla aktiviteter kommer att tilldra sig eller utgå från Hotell Foresta på Lidingö. Även den stora växtmarknaden kommer att ta plats på en idrottsplats i närheten av hotellet.

STA dagen 6 juni

Den 6 juni firar STA sin egen dag runt om i Sverige. De olika kretsarna ordnar olika aktiviteter som att hålla öppna trädgårdar eller växtmarknader. Vissa krresar har sina aktiviteter på någon av dagarna runt den 6:e. 

I Nynäshamnskretsen har vi valt stt hålla vår växtmarknad den 9 juni i Svandammsparken.

Här kommer en länk till en karta som STA har upprättat så att man lätt kan hitta de olika aktiviteterna

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Woorf3lWf-EfErrCns0uezgsMBc&hl=sv