Trädgård i Nynäshamn

STA

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna vill
Inspirera, utbilda och medverka till att trädgårdarna blir vackrare, mer varierade och rika på växter och arter.

Fördjupa sina kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter och ge odlingsråd.

Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.

Öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.

Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.

TA Tidningen TrädgårdsAmatörerna utkommer 4 gånger per år.
Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Nynäshamnskretsen består av ca 75 medlemmar. Vi träffas fr.o.m. januari 2020 på Mejerivägen 2 i Ösmo.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information. På programsidan ser du vilka aktiviteter vi kommer att ha under våren 2020.

Aktiviteter under våren 2021

NY INFORMATION!!

Titta i era mail-boxar under veckan (v. 10) då vi kommer att skicka ut all dokumentation för årsmötet 2021. Mötet kommer att genomföras helt via mail, inget fysiskt möte alltså.

 

Vi fortsätter att pausa vår verksamhet och i dagsläget så ser det väl ut som att vi får satsa på tidiga utomhusaktiviteter framåt mars/april då förhoppningsvis den allmänna situationen har lugnat ner sig och många har vaccinerat sig samt att snön (om vi får någon) har dragit sig bort från våra trädgårdar och vårlökarna börjar titta upp.

Vi återkommer här på hemsidan och via mail. Håll också ett öga på vår faceboksida STA Nynäshamnskretsen där vi då och då lägger in information, tips och idéer. Vi välkomnar också alla andra i kretsen att lägga in bilder och annan inspiration.

Slutligen önskar vi i styrelsen er alla en God Jul och ett Gott Nytt År så syns vi förhoppningsvis framöver.