Trädgård i Nynäshamn

STA

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna vill
Inspirera, utbilda och medverka till att trädgårdarna blir vackrare, mer varierade och rika på växter och arter.

Fördjupa sina kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter och ge odlingsråd.

Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.

Öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.

Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.

TA Tidningen TrädgårdsAmatörerna utkommer 4 gånger per år.
Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Nynäshamnskretsen består av ca 75 medlemmar. Vi träffas fr.o.m. januari 2020 på Mejerivägen 2 i Ösmo.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information. På programsidan ser du vilka aktiviteter vi kommer att ha under våren 2020.

Aktiviteter under hösten 2021

NY INFORMATION!!

Nu sätter vi äntligen i gång med våra kretsmöten med föredrag på Mejerivägen 2 i Ösmo. Program enligt hemsidan och mail som ni ska fått direkt. Om ni inte fått något mail hör av er till sekreteraren Charlotte så ordnar hon det.