Nynäshamnskretsen

Styrelse

Ordförande:
Matz Carlsson
telefon: 073 340 2924
E-post: macriv@telia.com

Sekreterare:
Charlotte Östring
telefon: 070 646 1793
E-post: charlotte.ostring@yahoo.se

Kassör
Tommy Öster
telefon: 08-520 10226
E-mail: t.oster@bahnhof.se

Ledamot: 
Heléne Östring
telefon: 08-27 33 08
E-post: tupplunda@icloud.com

Ledamot:
Eva Sandberg 
telefon: 08-520 141 69
E-post: evabrev04@gmail.com

 

 

  
Webredaktör: Charlotte Östring

Revisorer:
Tommy Öster
Annelie Sjödin

Revisorsuppleant:
Siw Wahlberg

Valberedning:            
Matz Carlsson

 

 

 

 

Växtmarknad i Svandammsparken