Fotoalbum

I väntan på en något försenad buss

Nyanlända till Söderfors

Enav de många vackra rosorna

Vi fyllde bagageutrymmet ganska bra

Diverse deltagare

Välkomnande

Linnés Hammarby

Den 17 augusti 2013 anordnade kretsen en gemensam resa till Söderfors Trädgård utanför Tierp och därefter Linnés Hammarby utanför Uppsala.