Vårt fantastiska vinstbord, med bidrag från försäljarna och generösa priser på blommorna från AGA-gården