så småningom lös det upp och folk började dyka upp