Onsdag den 6 april, kl 18.30

Kretsen är inbjudna till Grönväxtrikets lokaler på Fredsgatan i Nynäshamn. Vidare information skickas ut via mail.

Onsdag den 4 maj, Jordars Egenskaper

Landskapsarkitekt Rune Löfgren redogör för jordars egenskaper och hur man skapar växtbäddar anpassade till olika förutsättningar och det växtval som önskas. Syftet med föreläsningen är att visa på möjligheter att utnyttja befintliga resurser och att man inte i onödan tar bort befintlig "fel" jord för att sedan tillföra "rätt" jord, vilket är vanligt i samband med nyanläggning av växtbäddar.

Vi träffas på Mejerivägen 2 i Ösmo, kl. 19.00

Lördag den 14 maj Jubileumsmiddag

Intresset för deltagande i den planerade Jubileumsfesten på Hantverkargården i Nynäshamn den 14 maj är inte tillräckligt stort så vi har beslutat oss för att ställa in. Vi kommer att skicka ut en enkät med frågor kring vilken typ av aktiviteter som ni tycker föreningen skall ta fram, vad intresserar Er? Kom gärna med förslag redan nu.

Lördag den 21 maj - Trädgårdsbesök i Tullingeområdet

Den 21 maj är kretsens medlemmar välkomna att besöka tre olika trädgårdar i Tullinge och Grödinge. Vi kommer dessutom ordna besök på en eller ett par handelsträdgårdar i området. Var och en får ordna sin egen transport, men för de medlemmar som inte har den möjligheten kan vi säkert ordna transport i andras bilar. Vidare information kommer.

Lördag den 11 juni, Växtmarknad i Svandammsparken

INSTÄLLT


Den 11 juni, kl. 11.00 - 15.00 har vi bjudit in alla kretsar inom den Mellansvenska samarbetsområdet samt Blomstervännerna och Rhododendronsällskapets östra avdelning till en gemensam växtmarknad i Svandammsparken.

Det här är ett ypperligt tillfälle att hitta växter till sina trädgårdar av det lite udde slaget som drivits upp i STA:s medlemsträdgårdar. Vanligtvis lite billigare dessutom.  Vi kommer ha kaffeservering och växtlotteri som vanligt.

 

 

Måndagen den 27 juni, Utflykt till Lassas Hagar-Svartlöga

Stiftelsen Arboretum Lasses Hagar på Svartlöga med 2 500 arter. En endagstur från tidigt till sent.

Lassas Hagar – Stiftelsen Arboretum Lassas Hagar, Svartlöga